Volg ons op Instagram

Veiligheidsinstructies

Gebruikaanwijzing Mean machine Nederlands     Manual Mean Machine English    Manual de instrucciones español 

 

Nederlands

 

 

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.

 

Voor uw eigen veiligheid, lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing alvorens de machine te gebruiken.

Basis veiligheidsmaatregelen zou altijd moeten gevolgd worden tijdens het gebruik van elektrische gereedschappen om het risico van brand, elektrische schok en persoonlijke verwonding te verminderen.

Het is aanbevolen dat deze machine niet aangepast  of gebruikt worden voor een taak te doen waarvoor het niet ontworpen is.

 

Uw elektrische gereedschap leren kennen. 
Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing en de etiketten op de machine. Maak u bekend zowel met de toepassingen en beperkingen als het potentiële gevaar specifiek naar deze machine.

 

Houd de werkplaats/ruimte schoon en goed verlicht. 
Rommelige werkplaatsen en donkere ruimtes lokken ongevallen uit. Verlicht goed de werkomgeving. Vloeren moeten niet glad zijn van olie, water of zaagsel, enz.

 

Gebruik de machine niet in een gevaarlijke omgeving. 
Gebruik elektrisch gereedschap nooit in vochtige of natte lokalen of daar waar ontvlambare of gevaarlijke dampen kunnen komen.

 

Houd kinderen en bezoekers op een veilige afstand.
Alle kinderen en bezoekers moeten op een veilige afstand van de werkplaats gehouden worden.

 

Bewaar gereedschappen in een veilige plaats. Alle gereedschappen zou moeten bewaard worden in een droge, gesloten kast buiten het bereik van kinderen.

 

Draag aangepast kleding. Gebruik nooit losse kleding, handschoenen, dassen, ringen, armbanden of andere juwelen die kunnen gegrepen worden door bewegende onderdelen. Veiligheidsschoenen zijn aanbevolen. Houd lang haar in een beschermend hoofddeksel of haarnetje, of bind het op. Rol lange mouwen tot boven de elleboog.

 

Gebruik altijd een veiligheidsbril en oorbelschermers. Gebruik altijd een CE goedgekeurd veiligheidsbril. Uw gewone, dagdagelijkse bril is GEEN veiligheidsbril. Gebruik ook een stofmasker indien het zagen stof veroorzaakt en oorbeschermers tijdens verlengde periodes van bewerking.

 

Ademhalingsbescherming

Draag een stofmasker indien de bediening van de machine veel stof veroorzaakt. Gebruik vooral tijdens het werken met beton, vezelplaten en MDF een goedgekeurd masker met een vervangbare filter want de hars gebruik in deze materialen kan gevaarlijk zijn. 

 

Stofafzuiging

Indien de machine uitgerust is met een stofafzuiging en stofzak, vergewis u ervan dat deze juist verbonden en gebruikt zijn.

 

Bescherm U tegen elektrische schokken. Tijdens het gebruik van elektrische gereedschappen, vermijd contact met geaarde artikelen (vb. buizen, radiators, haardplaten, pinnen, ijskasten, enz.). Het is aanbevolen waar mogelijk om een verliesstroomschakelaar te gebruiken op het stopcontact.

 

Blijf werkzaam. Volledige mentale waakzaamheid is altijd vereist wanneer men met een machine werkt. Gebruik een gezond verstand. Gebruik de machine nooit wanneer vermoeid of onder de invloed van alcohol of drugs.

 

Trek de stekker uit het stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het gereedschap niet in gebruik is, voor afstellingen en voor onderhoud.

 

Verminder het risico van onopzettelijke starten. Vergewis u ervan dat de schakelaar in de UIT positie staat voor u de stekker terug in het stopcontact plaatst.

 

Laat nooit een draaiende machine onbeheerd achter. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verlaat de machine niet voor het tot een volledige stilstand komt.

 

Misbruik de stroomtoevoer kabel niet. Verplaats het gereedschap en doe de stekker uit het stopcontact niet door de kabel van de stroomtoevoer te trekken. Bewaar de stroomtoevoer kabel van hitte, olie en scherpe voorwerpen. Indien de stroomtoevoer kabel beschadigd is, laat het vervangen worden door de fabrikant of iemand die bekwaam is om de taak uit te voeren.

 

Controleer beschadigde onderdelen. Alvorens de machine verder te gebruiken moet men een veiligheid of onderdeel dat eventueel beschadigd werd zorgvuldig controleren om te zien dat het nog werkt en zijn oorspronkelijke functie nog kan uitoefenen . Controleer de uitlijning en bevestiging van bewegende onderdelen, of ze gebroken zijn, en andere omstandigheden die hun bijwerking kunnen beïnvloeden. Een veiligheidskap of ander onderdeel (vb. schakelaar) dat beschadigd is moet hersteld of vervangen worden voor gebruik. 

 

Houd veiligheidskappen in plaats en in goede staat.

 

Onderhoud uw gereedschappen goed. Houd uw gereedschappen scherp en proper voor de beste en veiligste prestaties. Volg de instructies voor het smeren en het veranderen van accessoires. Controleer regelmatig alle verlengsnoeren en vervang ze indien beschadigd. Vergewis u ervan dat de ventilatie openingen vrij van stof zijn. Geblokkeerde ventilatie openingen kunnen de motor oververhitten en beschadigen.

 

Gebruik aanbevolen accessoires. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de aanbevolen accessoires. Het gebruik van ongeschikte accessoires kan leiden tot verwonding en het ongeldig maken van de garantie.

 

Verwijder instellingssleutels en moersleutels. Maak een gewoonte om sleutels en instellingssleutels te verwijderen alvorens de machine te gebruiken.

 

Niet te ver reiken. Bewaar altijd goed uw evenwicht.

 

Gebruik het juiste gereedschap. Forceer een gereedschap of onderdeel niet om een taak te doen waarvoor het niet ontworpen is.

 

Forceer de machine niet. Het zal zijn taak beter en veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor het is ontworpen.

 

Laat het gereedschap hersteld worden door een gekwalificeerd persoon. Het gereedschap is gefabriceerd volgens de relevante veiligheidsvoorschriften. Herstellingen zouden moeten uitgevoerd worden door bekwame personen met gebruik van originele onderdelen. Het negeren van dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.

 

Brandveiligheidsvoorschriften

Tijdens het gebruik van bepaalde gereedschappen in uw huis of atelier moeten algemene brandveiligheidsvoorschriften nageleefd worden. Het is aanbevolen om een expert te raadplegen voor een geschikt blusapparaat.

 

 

SPECIALE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 

1. Sommige hout en houtachtige producten, vooral MDF ( Medium Dichtheid Vezelbord) kunnen stof produceren die slecht is voor de gezondheid. Wij               bevelen behalve de stofzuiger het gebruik van een goedgekeurd masker met vervangbare filters aan tijdens het bewerken van de machine.

 

2. Vergewis u ervan dat de stekker uit het stopcontact getrokken is wanneer het gereedschap niet in gebruik is; voor onderhoud, smeren of afstellingen; en     alvorens accessoires zoals stofzakken en afzuigslangen te veranderen. 

  

3. Gebruik de restzak niet zonder eerst alle veiligheidskappen, slangen en zakken te monteren.

 

4. Probeer nooit een blokkering te verwijderen voordat de stekker uit het stopcontact getrokken is.

 

5. Plaats nooit uw handen en enige voorwerp in de in- en afvoer van de openingen.

 

6. Deze machine is niet bedoeld voor de afzuiging van vloeistoffen vermits deze een elektrische schok kunnen veroorzaken.

 

 

MOTOR ONDERHOUD

 

Overbodig stof in de motor kan oververhitting veroorzaken. Laat geen zaagmeel of spaanders binnen de motor raken. Indien de machine wordt bediend onder omstandigheden waar dit niet kan vermeden worden, maak dan regelmatig een visuele inspectie. Een accumulatie van een stof kan uitgeblazen worden met luchtdruk.

NOTA: Motors gebruikt in houtbewerkingsmachines hebben de tendens om stof op te hopen en moet geblazen of gestofzuigd worden om het belemmeren van de normale motor ventilatie te voorkomen.

OPGELET: Gebruik geen hoge luchtdruk vooral in slecht geventilleerde omgevingen om oog verwondingen en allergieën aan stof te voorkomen. De bediener moet een veiligheidsbril en masker dragen. Indien de stroomkabel beschadigd is, vervang ze alvorens de machine te gebruiken. Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden door gespecialiseerd of bekwaam personeel.

NOTA: De snelheid van de motor kan niet geregeld of veranderd worden.

 

 

PROBLEMEN OPLOSSEN

 

 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSSING
motor start niet.

1. Beschadigde kabel,                 stekker, schakelaar en/of motor

 

2. Kortsluiting in de zekering

1. Contact een service center. Motor herstellingen moeten uitgevoerd worden door een gekwalificeerd persoon.

  

2. Controleer voor kortsluiting in de zekeringen en vervang de zekering

Te veel zaagmeel in de lucht.

1. losse verbindingen.

 

2. stofzak is niet luchtdicht

1. Verbindingen vastzetten

 

2a. Zaagsel zit tussen geklemde zak en stofuitlaat. Verwijder het zaagsel.

 

2b. Zak zit niet goed. Herpositioneer de stofzak.

te veel lawaai in de rotor.

1. Groot spaander zit vast in de rotor

 

 

2. Losse of wrijvende rotor.

1a. Stop de machine om de spaander te laten vallen. Verwijder vervolgens de spaander

 

1b. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de machine te demonteren. Verwijder spaander van de rotor. Doe de inlaat beveiliging terug alvorens de machine te starten.

 

2. Contact Service Center om de losse of wrijvende rotr te herstellen. Het herstellen van de behuizing moet uitgevoerd worden door een bekwaam persoon.

te veel lawaai. 1. Motor 1. De motor moet worden gecontroleerd door een gekwalificeerd persoon.
Motor draait niet op volledige kracht 

 1. Circuit overbelast met verlichting, toestellen en andere motors.

 

2. Verlengkabel ondermaats of te lang.

 

3. Overbelasting van stroomtoevoer.

1. Gebruik andere toestellen of motors niet op dezelfde circuit terwijl de stofzuiger wordt bediend.

 

2. Vergroot de kabelgrootte of verminder de kabellengte.

 

3. Laat de stroomtoevoer gecontroleerd worden door het energiebedrijf.

 Motor start heel traag of draait niet op maximum snelheid.

 1. Lage spanning.

 

2. bedrading verbrand.

 1. Laat de spanning gecontroleerd worden door het energiebedrijf.

 

2. Laat de mootor hersteld of vervangen worden door een gekwalificeerd persoon.

 Schakelaar werkt niet.  Indien de schakelaar verbindingen in orde zijn, is de condensator defect.  vervang de condensator met de hulp van een bekwaam persoon.

 

 

 

Instruction Manual English     Gebruikaanwijzing Mean machine Nederlands     Manual de instrucciones español

 

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

 

 

Before attempting to operate this machine, it is important that you read, understand and follow these instructions very carefully. They are designed for the safety of yourself and others ensuring a long and trouble free service life from your machine.

 

SAFE OPERATION

 

Know Your Power Tool

it is important that you read and understand your instruction manual and any label attached to the power tool. Learn its applications as well as its limitations and the potential hazards associated with this power tool.

 

Work Area

Cluttered benches and work areas invite accidents. Workbenches should be kept tidy. Floors should be kept clean and free from rubbish. Special care should be taken where the floor is slippery due to sawdust or wax.

 

Work Environment

Do not expose your power tools to rain, or use in damp or wet locations. Keep the work area well lit. Do not use power tools in areas where there is a risk of explosion or fire from combustible materials, flammable liquids, paint, varnish, petrol etc. flammable gases and dust of an explosive nature. As a precaution it is recommended that you consult an expert on a suitable fire extinguisher and its use.

 

Guard Against Electric Shock

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes, radioators, ranges, and refrigerators).

 

Beware Children and Pets

Children and pets should be kept out of the work area. Children should not allowed to touch or operate machinery or touch extension cords. All power tools should be kept out of the reach of children, preferably stored or locked in a secure cabinet or room when not in use.

 

Do Not Force the Power Tool

The power tool will do a better and safer job and give you much better service if it is used at the rate for which it was designed.

 

Use the right tool

Select the right tool for the job. Do not use a tool for a job for which it was not designed. Do not force a small tool to do the job of a heavy-duty tool. Do not use tools for puposes not intended; for example do not use a circular saw to cut tree limbs or logs.

 

Personal safety Clothing

Do not wear loose clothing, jewellery or anything that could get caught in moving machinery.

 

Hair

Long hair should be tied back or contained in a protective covering.

 

Eye Protection

The use of safety goggles is a mandatory requirement ( normal glasses are not sufficient for eye protection). Prescription spectacles do not have safety lenses.

 

Ear Protection

Ear protection is advised during periods of extended operation.

 

Footwear

Where there is a risk of heavy objects damaging feet or if there is a risk of slipping on wet or slippery floors suitable non-slip safety footwear should be worn.

 

Head Protection

Where there is a risk of falling objects or hitting your head on protruding or low level obstructions a hard hat should be worn.

 

Respiratory Protection

When the machining operation creates dust, wear a dust mask. When machining concrete, man made fibre boards, especially MDF (Medium Density Fibre Board) the resin used in these materials can be hazardous to your health. Use an approved face mask with replaceable filter.

 

Dust Extraction Equipment

If the machine is fitted with dust extraction and collection facilities ensure that these are properly connected and used.

 

Do Not Abuse the Power Cord

Never yank or pull on the power cord to disconnect it from the mains supply socket. Never carry your power tool by its power cord. Keep the power cord away from heat, oil, solvents and sharp edges. If the power cord becomes damaged have it recplaced by an authorised service facility.

 

Secure the Work Piece

Wherever possible secure the work piece using clamps or a vice. It is safer than using your hand and leaves both hands free to control the power tool.

 

Do Not Over-Reach

Do not over-reach, keep proper footing and amintain your balance at all times.

 

Maintain Tools with Care

Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow the instructions for lubricating and changing accessories. Check the tool power cord periodically and if damaged have it replaced by an authorised service facility. Inspect extension cords periodically and if damaged replace it. Keep handles dry, clean and free from oil and grease. Ensure that ventilation slots are kept clean and free from dust at all times. Blocked ventilation slots can cause overheating and damage to the motor.

 

Disconnect Power Tools

Ensure that power tools are disconnected from the mains supply when not in use, before servicing, lubricating or making adjustments and when changing accessories such as blades, bits and cutters.

 

Remove Adjusting Keys and Wrenches

Form the habit of always checkibng to see that keys and adjusting wrenches are removed from the power tool beforing turning it on.

 

Avoid Unintentional Starting

Ensure that the switch is in the OFF position before plugging the power tool into the mains supply

 

Stay Alert

Watch what you are doing, use common sense, and do not operate the power tool when you are tired, if taking medication that causes drowsiness, when having consumed alcohol or taken drugs.

 

Check Damaged Parts

Before using the power tool it should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for the correct alignment of moving parts ensuring they do not bind. Check for broken or missing parts and have them replaced or repaired at an authorised service centre. If the power tool requires mounting make sure it is securely attached to a suitable work bench. Check any other condition that may affect the operation of the power tool. A guard or any other part of the power tool that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorised service centre unless otherwise indicated in this instruction manual. Any switch that does not operate correctly must be replaced by an authorised service centre. Do not use the power tool if the ON/OFF switch does not turn the power tool ON and OFF. 

Warning

Do not attempt to modify the power tool in any way. The use of any attachment or accessory other than those recommended in this instruction manual could result in damage to the power tool and injury to the operator.

 

Have your power tool repaired by a qualified person.

 

This electric power tool complies with national and international standards and safety requirements.

 

Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts. Failure to do so may result in considerable danger to the user.

 

Protect Furnishings

If using th power tool inside your house protect furnishings and floors with a suitable dust sheet.

 

Fire Precautions 

When using certain power tools inside your house or workshop general fire precautions should be observed. As a precaution it is recommended that an expert is consulted on abtaining and using a suitable fire extinguisher

 

 

 

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

 

Warning

Some woord and wood type products especially MDF (Medium Density Fibreboard) can produce dust that can be hazardous to your health. We recommend the use of an approved facemask with replaceable filters when replacing the collector and filter bags and when cleaning this machine.

 

Ensure that power tools are disconnected from the mains supply when not in use, before servicing, lubricating or making adjustments and when chaning accessories such as collection bags, and hoses.

 

Do not use the chip collector without all the guards, hoses and bags fitted.

 

Do not attempts to clear any blockage until the machine is disconnected from the mains supply.

 

Never place your hand or foreign objects into the inlet or outlet openings.

 

This machine is not intended to be used for the collection of liquid, an electric shock will occur.

 

 

Manual de instrucciones español     Gebruikaanwijzing Mean machine Nederlands    Manual Mean Machine English 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
 
 
Antes de intentar usar esta máquina, es importante que lea, entienda y siga las instrucciones de tesis con mucho cuidado. Están diseñados para la seguridad y la de otras Asegurar una larga y sin problemas de la vida útil de su máquina.
 
OPERACIÓN SEGURA
 
Conozca su herramienta mecánica
Es importante que lea y comprenda el manual de instrucciones y cualquier etiqueta adherida a la herramienta eléctrica. Aprenda sus aplicaciones, así como sus limitaciones y los riesgos potenciales asociados con esta herramienta eléctrica.
 
Área de trabajo
Los bancos desordenados y las áreas de trabajo pueden provocar accidentes. Bancos de trabajo que lleva a hombros ser muy ordenada. Pisos que lleva a hombros mantenerse limpios y libres de basura. que lleva a hombros cuidados especiales han de seguirse cuando el suelo está resbaladizo debido a la cera o serrín.
 
Entorno de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia, ni la use en lugares húmedos o ley. Mantenga el área de trabajo bien iluminada No utilice herramientas eléctricas en áreas donde existe el riesgo de explosión o incendio de materiales combustibles, líquidos inflamables, pinturas, barnices, gasolina, etc. gases inflamables y polvo de carácter explosivo. Como medida de precaución, se recomienda que consulte a un experto en un extintor de incendios adecuado y su uso.
 
Guardia contra descargas eléctricas
Evitar el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra (por ejemplo, tuberías, radioators, estufas y refrigeradores).
 
Cuidado con los niños y mascotas
Los niños y los animales domésticos que lleva a hombros de mantenerse fuera de la zona de trabajo. Los niños no deben permitido tocar o manejar maquinaria o extensión toque los cables. Todas las herramientas eléctricas que lleva a hombros mantenerse fuera del alcance de los niños, almacenan o encerrados en un armario o habitación cuando no esté en uso seguro de preferencia.
 
No fuerce la herramienta motorizada
La herramienta eléctrica hará un trabajo mejor y más seguro y le dará un servicio mucho mejor si se utiliza a la velocidad para Todo el que fue diseñado.
 
Utilice la herramienta adecuada
Seleccione la herramienta correcta para el trabajo. No utilice una herramienta para un trabajo para -que no fue diseñado. No fuerce una herramienta pequeña para hacer el trabajo de una herramienta de trabajo pesado. No utilice herramientas para puposes no previstos; por ejemplo, no use una sierra circular para cortar ramas o troncos de árboles.
 
Ropa de Seguridad Personal
No use ropa suelta, joyas o cualquier cosa que pueda quedar atrapado en la maquinaria en movimiento.
 
pelo
De pelo largo que lleva a hombros ir recogido o contenidos en una cubierta protectora.
 
Protección para los ojos
El uso de gafas de seguridad es un requisito obligatorio (vasos normales no son suficientes para proteger los ojos es). las gafas de prescripción no tienen lentes de seguridad.
 
Protección del oído
protección para los oídos se Advised durante los períodos de operación prolongada.
 
calzado
Donde hay un riesgo de objetos pesados ​​que dañan los pies o si existe el riesgo de resbalones en superficies mojadas o resbaladizas llevar puesto Conveniente antideslizante calzado de seguridad que lleva a hombros.
 
Protección de la cabeza
Donde hay un riesgo de caída de objetos o golpear su cabeza en el que sobresale u obstrucciones de bajo nivel al hombro puede usar un casco.
 
Protección respiratoria
Cuando la operación de mecanizado genera polvo, use una mascarilla contra el polvo. En el mecanizado de hormigón, paneles de fibras sintéticas o artificiales, especialmente MDF resina (aglomerado) utilizados en los materiales de síntesis puede ser peligroso para su salud. Utilice una mascarilla aprobada con filtro reemplazable.
 
Equipos de desempolvado
Si la máquina está equipada con instalaciones de extracción y recogida de polvo tesis asegurar que están conectados y se utilizan adecuadamente.
 
No abuse del cable de alimentación
Nunca tire o tire del cable de alimentación para desconectarlo de la toma de alimentación de la red. Nunca lleve su herramienta eléctrica por el cable de alimentación. Mantenga el cable eléctrico alejado del calor, aceite, solventes y los bordes afilados. Si el cable de alimentación se daña tenerlo recplaced por un Centro de Servicio Autorizado.
 
Asegure la pieza de trabajo
Siempre que sea posible asegurar la pieza de trabajo mediante abrazaderas o un torno. Es más seguro que utilizar la mano y deja las manos libres para controlar la herramienta eléctrica.
 
No sobre-alcance
No sobre-alcance, mantener una base firme y amintain su equilibrio en todo momento.
 
Mantenga las herramientas con cuidado
Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias para un mejor funcionamiento y mayor seguridad. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios. Compruebe el cable de alimentación de la red y si están dañados ser sustituido por un Centro de Servicio Autorizado. Inspeccione los cables de extensión y cambiarlos si está dañada. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. Asegúrese de que las ranuras de ventilación se mantienen limpios y libres de polvo en todo momento. ranuras de ventilación bloqueados pueden causar sobrecalentamiento y daños en el motor.
 
Herramientas de desconexión de energía
Asegurar que la energía herramientas están desconectados de la red eléctrica cuando no esté en uso, antes del servicio, lubricar o hacer ajustes y cambiar los accesorios Cuando cuchillas zoals, brocas y cortadores.
 
Retire las llaves de ajuste
Formar el hábito de siempre checkibng ver que las llaves de ajuste se retiran de la herramienta eléctrica beforing de encenderlo.
 
Evite el encendido involuntario
Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar la herramienta eléctrica a la red eléctrica
 
Alerta de estancia
Cuidado con lo que está haciendo, usar el sentido común, y no opere la herramienta eléctrica cuando está cansado, si está tomando un medicamento que cause somnolencia, Al haber consumido alcohol o drogas que se toman.
 
Revise las piezas dañadas
Antes de usar la herramienta eléctrica que se llevando a hombros el cuidado totalmente verificados para determinar si funcionará correctamente y funciona de forma satisfactoria. Comprobar la correcta alineación de las partes móviles se garantice que no se unen. Compruebe si hay piezas rotas o faltantes y su sustitución o reparación en su centro de servicio autorizado. Si la herramienta eléctrica no requiere montaje asegurarse de que está correctamente conectado a un banco de trabajo se puede reservar en el ejemplo. Compruebe cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Un guardia o cualquier otro componente de la herramienta eléctrica que ha dañado a hombros reparada o reemplazada por un centro de servicio autorizado menos que se indique lo contrario en este manual de instrucciones. Cualquier cambio que no funciona correctamente debe ser sustituido por un centro de servicio autorizado. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor ON / OFF no encienda la herramienta eléctrica y OFF.
advertencia
No intente modificar la herramienta eléctrica de ninguna manera. El uso de cualquier accesorio o accesorios distintos a los recomendados en este manual de instrucciones podría resultar en daños a la herramienta eléctrica y lesiones al operador.
 
Su herramienta eléctrica reparado por una persona calificada.
 
Este compensatorio herramienta de energía eléctrica corresponde a las normas nacionales e internacionales y requisitos de seguridad.
 
Las reparaciones que lleva a hombros solamente ser realizadas por personal cualificado, utilizando recambios originales. De no hacerlo, dio como resultado de mayo de considerables peligros para el usuario.
 
proteger Mobiliario
Si el uso de la herramienta eléctrica º dentro de su casa Proteja mobiliario y suelos con una hoja imprimible polvo traje.
 
precauciones contra incendios
Al utilizar herramientas eléctricas certainement dentro de su casa o taller Precauciones generales de incendio que lleva a hombros debe ser respetado. Como medida de precaución, se recomienda que un experto Fecha de consulta abtaining y el uso de un extintor de incendios adecuado
 
 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
 
advertencia
Algunos productos de tipo de palabras y de la madera, especialmente MDF (Medium Density) Tableros de fibra pueden producir polvo que pueden ser peligrosos para su salud. Se recomienda el uso de una mascarilla aprobada con filtros reemplazables Al sustituir el colector y filtros de bolsas y Al limpiar esta máquina.
 
Asegurar que la energía herramientas están desconectados de la red eléctrica cuando no esté en uso, antes del servicio, lubricantes o hacer ajustes y cuando los accesorios chaning zoals bolsas de recogida y mangueras.
 
No utilice el recolector de chips sin todos los guardias, mangueras y bolsas equipadas.
 
no se intenta aclarar cualquier bloqueo hasta que la máquina se desconecta de la red eléctrica.
 
Nunca coloque las manos u objetos extraños en las aberturas de entrada o salida.
 
Esta máquina no está destinado a ser utilizado para la recogida de líquido, se producirá una descarga eléctrica.